No title... No title... No title...

Đăng nhập
Đồng chí Nguyễn Thị Phương được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Giang ​

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang vừa có Quyết định số 544/QĐ-LĐLĐ ngày 19/10/2020 về việc công nhận kết quả bầu cử và chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 
Đồng chí Nguyễn Thế Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT thừa ủy quyền LĐLĐ tỉnh trao Quyết định công nhận kết quả bầu cử và chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023 cho đồng chí Nguyễn Thị Phương

 

Các đồng chí Trong BCH Công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2018 – 2023 tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Phương

 

Trước đó, ngày 12/10/2020, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang khóa XV đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay ông Nguyễn Thế Bình. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Giang đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Ông Nguyễn Thế Bình được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang từ ngày 18/02/2020. Theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam thì người đứng đầu đơn vị không được giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương, tân Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023 tặng hoa chia tay đồng chí Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT (đứng ngoài cùng bên trái) đồng chí Nông Thế Huân (đứng giữa) thôi tham gia BCH Công đoàn Giáo dục Hà Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023

 

Ngày 27/10/2020, Công đoàn Giáo dục Hà Giang đã tổ chức chia tay ông Nguyễn Thế Bình và các đồng chí UV BCH thôi không tham gia Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Phạm Văn Phải – Sở GD&ĐT