No title... No title... No title...

Đăng nhập
Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Từ ngày 10/04/2017, Sở GD&ĐT Hà Giang chính thức tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT Hà Giang tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Giang.

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở GD&ĐT tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Hà Giang.

Địa chỉ: số 519, đường Nguyễn Trãi,  Thành phố  Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ).

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 

Từ 17 giờ đến17h30 phút, bàn giao hồ sơ tiếp nhận tại Sở GD&ĐT.

2. Thông tin liên hệ của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hành chính

- Họ và tên : Ông Phan Hoàng Thông – Chuyên viên Sở GD&ĐT

- Số điện thoại đi động: 0912606354.

- Email:   phthong.sgddt@hagiang.gov.vn  hoặc  phthong.sgd@hagiang.edu.vn

Sở GD&ĐT Hà Giang trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT Hà Giang.

( Trích Thông báo số 196/TB-SGDĐT ngày 07/4/2017)