No title... No title... No title...

Đăng nhập
Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.
Tải Thông tư về tại đây: 22/2019/TT -BGDĐT.pdf