No title... No title... No title...

Đăng nhập
Triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

Ngày 27 tháng 8 năm 2019 Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang có văn bản số 1165/BHXH-CNTT về việc triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH và thông báo nâng cấp phần mềm GDĐT BHXH (văn bản số 1165/BHXH-CNTT);

Để việc tổ chức triển khai thực hiện thống nhất, đúng quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai, quán triệt văn bản số 1165/BHXH-CNTT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


Tải Văn bản về tại đây