No title... No title... No title...

Đăng nhập
Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019

Ngày 09/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
    Tải Nghị định về tại đây: NĐ 38-2019NĐ-CP.pdf.pdf