No title... No title... No title...

Đăng nhập
Thông tư Quy định mã số, tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

Xem toàn văn Thông tư tại đây 07_2019_TT_BGDDT.pdf