No title... No title... No title...

Đăng nhập
Bộ GD&ĐT hướng dẫn thi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 về việc hướng dẫn thi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo đó, văn bản nêu rõ: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi).

Về lịch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thòi gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Gi bắt đầu làm bài

06/7/2021

SÁNG

08 giờ 00: Hp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phố biến Quy chế thi, Lịch thi

07/7/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

08/7/2021

SÁNG

Bài thi

KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi

KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

09/7/2021

SÁNG

Dự phòng

 

 

 

 

Về công tác phối hợp trong tồ chức Kỳ thi: Sở GDĐT cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch ƯBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh), Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp quốc gia bảo đảm thực hiện đúng Quy chế thi, Công văn hướng dẫn này và các hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp tổ chức thi của các cấp có thẩm quyền (nếu có).

Các phần mềm dùng trong Kỳ thi, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị thống nhất sử dụng các phần mềm trong Kỳ thi do Bộ GDĐT cung cấp: Phần mềm quản lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) năm 2021, Phần mềm Hỗ trợ chấm thi (gọi tắt là Hệ thống QLT); phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Các đơn vị phải bảo đảm đúng quy định của Quy chế thi về phân công công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ sử dụng Hệ thống QLT, phần mềm chấm thi trắc nghiệm và sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin khác phục vụ các khâu tổ chức thi.

Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn chi tiết về công tác tổ chức Kỳ thi, chế độ báo cáo lưu trữ.

Xem chi tiết văn bản tải về  tại đây

 

Phạm Văn Phải - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image