No title... No title... No title...

Đăng nhập
Lãnh đạo Sở


I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Giám đốc  Sở GD&ĐT, Chủ tịch Công đoàn ngành: Nguyễn Thế Bình
Email: ntbinh@hagiang.edu.vn
ntbinh.sgddt@hagiang.gov.vn


Phó Giám đốc: Lâm Thế Hùng
email: lamthehung@hagiang.edu.vn


Phó Giám đốc: Phạm Hồng Thanh

Email:phamhongthanh.sgd@hagiang.edu.vn

 
 

II. Công đoànngành

1. Nguyễn Thế Bình - Chủ tịch

2. Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch

Email: congdoan.sohagiang@moet.edu.vn

3. Nguyễn Thị Thu Thanh - Chuyên viên

III. CÁCĐƠN VỊ THUỘC SỞ

1. Vũ Trọng Hiền - Chánh Văn phòng Sở

Email: vanphong.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193866344

2. Lê Xuân Chung- Chánh Thanh tra Sở

Email: thanhtra.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867742

3. La Thị Thúy Chinh -Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ

Email: phongTCCB.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867723

4. Vũ Thi Thanh Huyền- Trưởng Phòng Kế hoạch- Tài chính

Email: phongKHTC.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT:02193867293

5. Trần Nhật Khánh- Trưởng phòng Phòng KT&QLCLGD

Email:phongKT.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193862400

6. Đỗ Trọng Thân-Trưởng Phòng GD Trung học

Email: phongGDtrH.SoHaGiang@moet.edu.vn;

 ĐT: 02193867733

7. Trịnh Đình Huynh - Trưởng Phòng GD Tiểu học -GD dân tộc

Email: phongGDTH.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867732

8. Nguyễn Thị Phú-Trưởng Phòng GD Mầm non

Email: phongGDMN.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867731

9. Nguyễn Tất Phấn-Trưởng Phòng GD Thường xuyên - GD Chuyên nghiệp

Email: phongGDTX.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02913867741

Email: phongGDCN.SoHaGiang@moet.edu.vn;

ĐT: 02193867740