Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học
Số ký hiệu văn bản 32/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 15/09/2020
Ngày hiệu lực 01/11/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 32_2020_TT_BGDDT - DL TRUONG TRUNG HOC.PDF
Văn bản mới