Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Số ký hiệu văn bản 27/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 04/09/2020
Ngày hiệu lực 20/10/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 27_2020_TT_BGDDT _DG S TH.rar
Văn bản mới