về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT.
Số ký hiệu văn bản 26/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/08/2020
Ngày hiệu lực 11/10/2020
Trích yếu nội dung về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TT sua doi TT58.rar
Văn bản mới