V/v triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019
Số ký hiệu văn bản Số: 571/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 24/05/2019
Ngày hiệu lực 24/05/2019
Trích yếu nội dung V/v triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2018-2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thế Bình
Tài liệu đính kèm Mau BieuThong Ke CN 2018-2019.rar
Văn bản mới