Quy định mã số, tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập
Số ký hiệu văn bản 07/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/05/2019
Ngày hiệu lực 17/06/2019
Trích yếu nội dung Quy định mã số, tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 07_2019_TT_BGDDT.pdf
Văn bản mới