Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 103/KH-CĐN
Ngày ban hành 02/04/2019
Ngày hiệu lực 02/04/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Vũ Minh Đức
Tài liệu đính kèm KH 103.pdf
Văn bản mới