Ban hành chương trình bồi dưỡng cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Số ký hiệu văn bản 742/QĐ-BGDDT
Ngày ban hành 27/03/2019
Ngày hiệu lực 27/03/2019
Trích yếu nội dung Ban hành chương trình bồi dưỡng cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 742_qd_bgddt.pdf
Văn bản mới