Kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019
Số ký hiệu văn bản 263/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 29/03/2019
Ngày hiệu lực 29/03/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch chi tiết các hoạt động bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 263_kh_bgddt.pdf
Văn bản mới